9. třída – Vo – úkoly od 27.4.

Výchova k občanství -  9.tř.

Čtvrtek  30.4.

Téma: Zákonodárná moc – parlament učebnice str. 94 – 95

Text si pozorně přečti, odpovědi na zadané otázky v textu vyhledáš  !!!

Odpověz na následující otázky:

  1. Vysvětli pojem legislativa.
  2. Jak se parlament dělí?
  3. Kolik má každá komora členů?
  4. Jak probíhají volby do obou komor?
  5. Co je základní funkcí obou komor?
  6. V čem se liší činnost poslanecké sněmovny a parlamentu?