OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 PODLE § 2 ZÁKONA Č. 67/2022 SB. (LEX UKRAJINA ŠKOLSTVÍ)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Soubor ke stažení:  zde

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Dne 5.5. 2022 (Čtvrtek)

se bude konat zápis dětí do Mateřské školy Zdíkov.

Od 1. 9. 2017 je povinné předškolní vzdělávání dítěte. Jedná se o děti,

které k 31.8. dosáhnou věku 5 let.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu

vzdělávání v místě svého trvalého pobytu - do spádové mateřské školy.

Dostavte se prosím v daném termínu 

od 14:00 - 16:00 hod. do budovy MŠ k zápisu.

Bylo-li přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznamte tuto skutečnost do mateřské školy. 

Tel. 384971274

Zápis do MŠ

Dne 5.5. 2022 (Čtvrtek)

se bude konat zápis dětí do Mateřské školy Zdíkov.

Pokud budete mít zájem ve školním roce 2022 - 2023 /i v průběhu roku/

umístit Vaše dítě do MŠ, dostavte se prosím /nejlépe bez dětí/

od 14:00 - 16:00 hod. do budovy MŠ k zápisu.

Jedná se zejména o děti, které dovrší 3 let v průběhu školního roku 2022 - 2023,

ale i děti, které dovrší 2 let

Výhodou pro přijetí do MŠ je trvalé bydliště.

S sebou si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte

Dokládání očkování ukrajinských dětí bez očkovacího průkazu (včetně informací v ukrajinštině)

Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví připravilo návod, jak mohou rodiče „dálkově“ získat potvrzení o očkování svého dítěte, pokud si s sebou při útěku nestihli vzít očkovací průkazy či jinou zdravotní dokumentaci! Certifikát o provedeném očkování může být vyžádán od lékaře na Ukrajině, který očkování provedl, nebo přímo od zdravotnického zařízení, ve kterém lékař působil či prostřednictvím on-line formuláře a zaslán v elektronické podobě. Certifikát následně posoudí český lékař, který vydává potvrzení pro účely přijetí do mateřské školy. Více informací v ukrajinštině na webu Ukrajinského ministerstva zdravotnictví a v letácích v ukrajinštině níže.