Kompenzace úplaty za školní družinu

Vzhledem k uzavření školy (epidemiologická situace, nařízení vlády) budeme rodičům kompenzovat úhradu úplaty za školní družinu v tomto období. Za měsíce únor a březen 2021 nebude úplata vybírána.