Zkrácení vyučování dne 10.10.2023

Z důvodu bezproudí v budově ZŠ bude 10.10. 2023 vyučování zkráceno, a to do 11:40 hod. pro 1. i 2. stupeň.

Odpolední provoz školní družiny bude v tento den také zrušen.