1. A třída – Čj – úkoly od 11.5.

Chválím všechny děti i rodiče za domácí vyučování.

Všichni se moc snažíte, velmi to oceňuji.

Díky za spolupráci.

 

Výuka online bude probíhat do otevření školy ve stejném režimu:

Úterý: 10:00 – 1. skupina, 11:00 – 2. skupina

Čtvrtek: 10:00 – 2. skupina, 11:00 – 1 skupina

 

Důležité upozornění:

Z důvodu vstupu narušitelů na náš server discord byl změněn kód pro vstup.

Kdo je trvale přihlášený, vstoupí na náš server bez problémů i bez kódu.

Pokud by někdo z 1.A potřeboval pro vstup kód, kontaktujte mě, kód vám sdělím.

 

 

Český jazyk od 11. 5.

 

Slabikář – str. 78 – 81 – písmeno F

 

PS ke Slabikáři – str. 46

 

Při čtení vždy kontrolujte porozumění. Někdy čtou děti rychle a plynule, ale vůbec neví co.

Takové čtení je k ničemu. To zjistí při čtení zadání v matematice. Když neví, o čem čtou, nemohou počítat. Nechte je číst zadání v M, PRV samostatně, třeba i vícekrát, ať se snaží porozumět.

 

Písanka 4 – str. 10 – 14 + 1 přepis a 1 diktát do cvičných písanek

 

Barevná čeština – str. 20 – dobrovolné

 

Český jazyk není jen čtení a psaní. Je to také povídání, vyprávění, rozvoj slovní zásoby. Je dobré si s dětmi o přečteném popovídat. Vysvětlit význam některých slov, rozvíjet vyjadřování a slovní zásobu. Povídejte si a vyprávějte i zážitky z běžného života.O tom, co jste prožili během dne, co jste viděli v televizi…

 

  1. den

 

Slabikář – str. 78

 

Říkanka:

Děti vyhledají a označí F, f. Pozor písmeno f se někdy dětem plete s t!

Na ozvěnu: rodič čte verš, dítě opakuje.

Děti říkanku přečtou.

Prohlédněte si obrázek k říkance. Co je na obrázku? Děti si mohou obrázek vybarvit.

 

Brýle:

Vymýšlejte slova, která začínají na F

 

Slabiky pod obrázkem:

Děti barevně spojují slabiky, tvoří slova, na závěr si pro kontrolu slova přečtou.

 

Sloupce slov:

Po přečtení sloupce dávejte hádanky, děti odpověď označí, zakroužkují.

Např. Co dělá pes? Zvíře s dlouhým krkem. Sport, při kterém kopeme do míče. Přístroj na volání.

 

Věty:

Po přečtení věty kontrolujte porozumění otázkou, děti zakroužkují ve větě odpověď.

Co dostal Fanda? Jak se pejsek jmenuje? Jak je pes velký? Co dělá? Jak se jmenuje kocour? Kdo se o zvířátka stará?

Po přečtení celého textu se dětí zeptejte, co četli. Ať zkusí jednoduchými větami příběh vyprávět.

 

Tužka:

Děti obtáhnou perem otázku. Obtáhnou a doplní odpověďpsace podle příběhu, který četly.

 

Pusinka:

Děti obtáhnou napsaná jména, zakroužkují jméno kocourka z příběhu.

 

Písmena ve žlutém rámečku:

Obtáhnou perem. Pozor na malé f, je pro děti těžké, veďte jim ruku, aby psaly správně.

 

Písanka 4 – str. 10

Opis slov se slabikotvorným l.

Tato slova jsou obtížná na čtení.

Děti si slovo nejdříve přečtou, vyhláskují – řeknou po písmenkách, pak píší, písmena si diktují.

Často se stává, pokud si děti slovo pozorně nepřečtou, vynechají l…napíší ved, jed, mha.

 

 

  1. den

 

Slabikář str. 79

 

Domeček slabik:

Děti čtou slabiky, označí slabiky, kterými začíná fena, fůra, fazole, Fanda…

 

Sloupec slov:

Po přečtení 4 slov kontrola porozumění, děti označují odpověď.

Jak říkáme Františkovi? Co dělá vítr? Velká hromada. Hudební nástroj.

U některých slov je třeba vysvětlit dětem význam: doufá, frak, fara, forma, froté…

 

Modrý trojúhelník:

Děti přečtou slova v rámečcích, vybarví slovo, které patří k obrázku.

 

Tulipán:

Děti čtou věty, vyznačují odpovědi.

Kde bydlí Fialovi? Co je za domem? Jak se jmenují děti? Co si udělaly? Co si koupily? Co pozorují každý den? Kam dají fazole? Co k nim zapíchnou? Co budou dělat fazole?

Po přečtení si povídejte: Jak to udělat, aby fazole, hrášek, řeřicha nebo jiná semínka naklíčila.

 

Modrý otazník:

Hádanky, odpovědi jsou vedle, ale přesmyčky – přehozené slabiky.

Děti spojí hádanku s odpovědí. 2. hádanka má 2 odpovědi /hrášek i fazole/

 

Písanka 4 – str. 11

Nácvik psaní f – těžké

Děti si písmeno obtáhnou, ale většinou neví, jak udělat malou smyčku na lince.

Zpočátku jim veďte ruku, aby si nenacvičily nějaký zlozvyk.

Malá klička leží na lince, ne pod linkou.

 

 

  1. den

 

PS ke Slabikáři – str. 46

 

Obrázky:

Děti doplní slabiku, kterou začíná slovo označující obrázek tiskacími velkými písmeny

 

Tulipán – tabulka se slovy:

Čtěte ve sloupcích, nebo v řádcích. Zkuste obě varianty, aby si děti zvykaly na změny.

Ke každé řádce, sloupci dejte hádanku, odpověď děti zakroužkují.

Některým slovům možná děti nebudou rozumět. Vysvětlete si jejich význam.

Např. méně používaná slova: fena, fit, frak, safari, faul, doufá, houf, forma…

 

Černé srdce – křížovka:

U každého obrázku vpravo je číslice, podle toho pojmenujte obrázek a vepište slovo do křížovky.

Když luštíme křížovku, píšeme vždy velkými tiskacími písmeny

 

Balónek:

Nejdříve velkými tiskacími písmeny vepište slovo z tajenky křížovky do růžových okének.

Ke každé větě v textu dejte hádanku: Jak se jmenuje rostlina? Odkud pochází? Jaké barvy mají květy?

Jaká je, když ji máme rádi?

Popovídejte si o pokojových rostlinách, které máte doma. Jak se o ně staráte?

 

Písanka 4 - str. 12

Nácvik psaní F – podobá se T, ale nosí šálu – není to čárka, šála vlaje, vypadá jako kopeček m

F – Fanda má klobouk a nosí šálu

Psaní jmen – velká písmena na začátku.

 

Cvičná písanka:

Zkuste přepis slov z tabulky v PS str. 46 – 2 řádky – 10 slov

 

 

  1. den

 

Slabikář – str. 80

 

Sova:

Hádanky si děti přečtou. Hned po přečtení hádanky barevně připojí vhodný obrázek.

 

Papoušek:

Rodič čte verš, dítě opakuje.

Děti čtou říkanku samy.

Vyznačují odpovědi na otázky: Kdo se směje? Kdo lechtá? K čemu je legrace? Jak se jmenuje říkanka?

 

Písmenka ve žlutém rámečku:

Děti perem obtahují písmenka a hned vymýšlí jméno k H – Hana, věc k h – hadr….

 

Tulipán:

Děti čtou vyprávění.

Odpovídají na otázky: Co stojí u lesa? Jací jsou lidé, když přichází? Jací jsou, když odchází? Kdo v chalupě bydlí? Co vymýšlí?

Co je na zvířátkách u domečku divného?

Nakreslete také podobné zvířátko.

 

Písanka 4 – str. 13

Tiskací věty a písmena pište psace.

  1. den

 

Slabikář – str. 81

 

Pohádka Hrnečku vař:

Textu je hodně, střídejte se ve čtení.

Během čtení si dávejte otázky pro kontrolu porozumění.

 

Pusinka:

Podle obrázkové osnovy si pohádku vyprávějte a dovyprávějte, co ve Slabikáři nebylo.

 

Tužka:

Děti doplní do vět chybějící slova podle pohádky. Mohou si slova v textu nahoře podtrhnout.

Na připravené linky píší psace.

 

Písanka 4 – str. 14

Nácvik psaní Y – už umíme psát velké U, jen připojit kličku a vznikne Y

 

Cvičná písanka:

Zkuste napsat diktát: Fanda jedl filé. Dana pekla chléb. Lukáš je můj bratr. Filip je chytrý chlapec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 918

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 140

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 419

Posledních 30 minut 1

Dnes 8

Včera 99