6. třída – Nj – úkoly od 11.5.

Úkoly na týden od 11. 5.. 2020:

Den wie vielten haben wir heute? Heute haben wir den 11. (elften Mai 2020, heute ist Montag.)

Opakování učiva :

Časování slovesa sein: ) ich bin, du bist, er-sie-es ist, wir sind, ihr seid, sie sind).

V příloze Nj6.sloveso sein doplň příslušné tvary a celé mi pošli.

V příloze Nj 6.Obst spoj slova s obrázkem, nová slovíčka zapiš do slovníčku.

Nové učivo:

Jsme v lekci -č.4 na str. 64. Z této strany si zapište všechna nová slova (žlutý rámeček) .

Na str. 65 jsou názvy měsíců, měli bychom je už umět, ale přesto si je vypište do školních sešitů tak, jak za sebou následují. Ke každému měsíci vymyslete jednu větu. Např. Leden – der Januar, .

Im Januar spiele ich Hockey.

Im Januar – v lednu

im Februar – v únoru

im März – v březnu atd.

Zápis mi pošlete.

V pracovním sešitě na str. 48 vypracujte cv. 4, 5, 6 a pošlete mi ke kontrole.

Všechna písemná cvičení vypracujte do konce týdne.

Někteří žáci neposílají nebo téměř nic neposílají, napravte to co nejdříve.

verastepankova@zszdikov.cz

Blížíme se k závěru lekce č. 3.

Všechna cvičení mi odešlete nejpozději do konce tohoto týdne.

Někteří z vás mi ještě neposlali žádný vypracovaný úkol ke kontrole. Urychleně tak učiňte.

verastepankova@zszdikov

Přílohy:

Nj6Obst
Nj6Slovesa

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 110

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 433

Posledních 30 minut 3

Dnes 40

Včera 327