1. A třída – Čj – úkoly od 4.5.

Český jazyk od 4. 5.

 

Připomínám – 4. 5. - 15:00 – 16:00 informační schůzka v 1. A

 

Jsem ráda, že se nám daří výuka online.

Konečně jsem po dlouhé době děti viděla a slyšela jejich čtení. Hodně se zlepšily, chválím.

Ve výuce budeme pokračovat i v dalších týdnech.

Myslím, že vyhovuje úterý, čtvrtek /na schůzce se domluvíme, po dohodě můžeme změnit/

 

  1. Skupina /úterý: 10:00 – 10:45, čtvrtek: 11:00 – 11:45/

Anička Koulová, Anička Linhartová, Martinka Lazinová, Albínka Matii, Matyáš Heřta – funguje

Tom Hujda, Anetka Hadravová – připojili se, ale komunikace nefunguje

 

  1. Skupina /úterý:11:00 – 11:45, čtvrtek: 10:00 – 10:45/

Ondra Mžigod, DeniFroyda, Jiřík Labašta, Martin Král, Pája Chodora – funguje

Dominik Kohlberger, Jakub Čtvrtník – nepřipojili se

 

 

Slabikář: str. 75 – 77

 

PS ke Slabikáři str. 44, 45

 

Písanka 4 str. 6 – 9

 

  1. den

 

Slabikář str. 75

 

Papoušek:

říkanky k svátku matek – 10. 5. – nejdříve čte rodič, dítě opakuje – pak samostatné čtení dětí

Poznamenejte si tento den do kalendáře – děti s tatínky by mohly připravit pro mamky překvapení.

Říkanky jsou také na str. 74, děti si jednu říkanku vyberou a pro mamku se ji naučí zpaměti.

 

Slova ve sloupci:

Po přečtení sloupce – otázka – např. Když má jeden druhého rád, co to je? Když je něco hodně hezké je to…

Připomeňte si význam slova ochota.

Můžete vymyslet vyprávění, ve kterém postupně použijete slova ze sloupce:

Dostala jsem k svátku dárek. Měla jsem velkou radost. Byla oslava a velká pohoda….

 

Srdce:

Zdrobněliny jmen píšeme do křížovky velkými tiskacími písmeny: ADÁMKU…

 

Tužka:

Děti obtáhnou napsané a doplní na linku zdrobnělinu svého jména psace

 

Papoušci:

Opět říkanky, postupujte stejně jako nahoře – i z těchto si mohou děti vybrat a naučit se.

 

Písanka str. 6

 

Přepis tiskacích slov na psací – samostatně

Vysvětlete význam slova vlídná, slovo není tak časté, některé děti ho neznají

 

Zkuste do cvičné písanky diktát:

Jirka řeže dřevo. Katka vaří večeři. Táta nás chválí. Máma má radost.

 

  1. den

 

Slabikář str. 76

 

Nácvik čtení slov se slabikotvorným l, r – ve slabice nahradí samohlásku

Pro děti těžké čtení – ve slabice se potká více souhlásek např. kapr, strká, mrká…

 

Slova pod obrázky:

Těžké slabiky jsou zvýrazněny modře.

 

Sloupec slov:

Ke každé části dejte hádanku, děti zakroužkují odpověď

Např. Za ruce se děti…..Holoubek……Děda si na židli……

Některá slova děti nepoužívají, vysvětlete si význam: trpí, vrhá,

 

Kouzelník:

Rýmy – šprýmy – při čtení se můžete střídat

Děti označí v říkankách, která slova se rýmují.

Ukažte si, jak vzniká rým – slabiky na konci slov se opakují.

Zkuste vymyslet své rýmy.

V prvním sloupci říkanek děti najdou názvy zvířat a označí červeně.

V druhém sloupci říkanek najdou jména dětí a označí modře.

 

Modrý trojúhelník:

Děti tvoří věty podle skutečnosti, barevně podtrhnou začátek věty a vybarví slovo, které k ní patří.

Např. V obilí jsou – podtrhnou červeně – chrpy – vybarví červeně…

 

Papoušek:

Jazykolam – rodič přečte verš – dítě zřetelně opakuje…logopedické cvičení.

 

Otazník:

Děti samostatně vybarví slovo k obrázku.

 

Písanka str. 7

Nácvik velkého D – těžké písmeno, děti si ho nejdříve obtáhnou, klidně vícekrát.

Pokud dítěti psaní moc nejde, zkuste ho nejdříve nanečisto na papír – klička i zadek písmene musí sedět na lince.

 

Do cvičné písanky děti přepíší věty ze str. 76 – modrý trojúhelník – stačí 4 věty

 

  1. den

 

PS ke Slabikáři str. 44

 

Procvičování čtení těžších slabik typu tr, pr, ml….

 

Tabulka:

Čtěte v řádcích, na každé řádce 2 hádanky např. Co se dělá vrtačkou? Kolik mléka je v krabici?

Některá slova jsou pro děti neznámá, vysvětlujte význam: mandl, krby, pudr, hltá….

Tabulku nečtěte najednou, přečtěte půlku, pak dejte přestávku nebo jinou činnost a pak dočtěte

 

Míček:

Hledání slov v tabulce podle obrázků.

Poraďte dětem, kde mají slova hledat: vlci – 4. řádek nebo prostřední sloupec…

Při vybarvování použijte různé barvy: obrázek vlků zakroužkujte šedě, slovo také šedě, krtek modře…

 

Tužka:

Slova už nemusí děti hledat v tabulce…dost bylo tabulky.

Při čtení vět dávejte otázky:

Kdo vezl lustr? Na koho vrčel pudl? Kdy bylo venku ošklivo? Jaké květiny rostou u pole?

 

Písanka str. 8

Psaní krátkých vět – psaní jmen s velkým písmenem na začátku

 

  1. den

 

Slabikář str. 77

 

Puzzle:

Děti vyberou a doplní vhodnou slabiku do slov, tak aby slova dávala smysl: vlna, mlha

Po doplnění si slova pro kontrolu přečtou

Mohou tvořit krátké věty se slovy, nebo dvojice slov

Např. V moři je vlna. Venku je mlha….velká vlna, hustá mlha

 

Tulipán:

Cesta do Brna.

Střídejte se ve čtení, dávejte si otázky pro kontrolu porozumění

Za kým jel Luboš? Kde bylo plno? Kolik míst bylo volných? Co si četl? Kdo přistoupil? Koho přivedla?...

Vysvětlete si význam slova kupé.

Povídejte si o cestování dopravními prostředky i slušném chování.

Můžete si v mapě ukázat Brno, ale i jiná města /Prahu, Vimperk, Strakonice…/

 

Sova:

Děti oddělí svislou čarou jména a nahlas je přečtou. Některá jména jsou neobvyklá. Řekněte si, jestli patří dívce nebo chlapci. Vlasta může být chlapec i dívka.

 

Tužka:

Děti předepsané obtahují, na linky doplní psacevhodné slovo ze sloupce vpravo.

Větu si hned po napsání pro kontrolu přečtou.

 

Písanky str. 9

Nácvik psaní slov, která jsme se tento týden učili číst

 

  1. den

 

Státní svátek, ale číst se musí, ať je pátek nebo svátek…

 

PS ke Slabikáři str. 45

 

Děti splní úkoly podle návodu dole

 

Obří rýma

dlouhý text, střídejte se ve čtení

Nakonec zkusí děti vlastními slovy pohádku vyprávět.

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 843

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 137

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 422

Posledních 30 minut 3

Dnes 30

Včera 72