8. třída – Dě – úkoly od 4.5.

Ahoj moji osmáčci,

protože jsme se už dlouho neviděli a mně se stýská, ráda bych zkusila on-line vysílání…

odkaz na server:

https://discord.gg/8qh992N

Navrhuji pátek 8.5. od 10 hodin. Nepovinně

 

Učebnice str. 96 - 97

Vrátíme se o několik let zpátky, abychom si uvědomili, jaká byla v naší zemi tehdy politická situace. Češi se ve druhé polovině 19. století podíleli velikou měrou na technickém pokroku, ale stále jsme byli součástí habsburské monarchie, po revoluci v roce 1848 se nic nezměnilo. Kdo byl české národnosti, měl menší šance. O to víc se musel snažit, aby se prosadil.

II. Revoluce v českých zemích

  • přečti si a vypiš poznámky
  • pročti si Návrh petice císaři z března 1848 – kde asi byly tehdy centrální úřady? Byla rovnoprávnost mezi českou a německou národností? Kdo byl většinou zaměstnán v úřadech?

ÚKOL : str. promysli si odpovědi na otázky na str. 97, v pátek si je řekneme.