1. A třída – Čj – úkoly od 6.4.

Český jazyk – od 6. 4.

Důležitá informace: v pondělí  6. 4.  od 15:00 – 16:00 proběhne výměna  matematik 3 - 4

přineste s sebou:  matematiku 3 + sloupce 51 – 58 – k výměně a opravě

                                  písanku 3, cvičnou písanku, Počítáme do 20 a Prvouku – k nahlédnutí

Výměna sešitů proběhne v 1. A bez účasti dětí.

Musíme dodržet všechna bezpečnostní opatření – roušky, bezpečný odstup, netvořit skupiny

------------------------------------------------------------------------------------------

Slabikář – písmeno Č – str. 62, 63

 

str. 62v básničce barevně vyznačit písmeno č

společně si ji řekněte: přečtěte verš, dítě zopakuje

 

pod obrázkem tvořte slova ze slabik, slabiku z horní řádky připojte pastelkou k vhodné slabice z dolní řádky tak, aby vzniklo smysluplné slovo /každé slovo má svoji barvu/

 

říkejte si slova, která začínají na č – obrázky v brýlích

 

psaný text dole – dítě obtáhne perem, diktuje si písmena, přečte si, co napsalo, vybere správnou možnost a doplní do věty

_____________________________________________________

str. 63domeček – dávejte hádanky např. označ slabiku, kterou začíná slovo čepice, čára,

čočka, činčila….

 

Kdo nám pomáhá – dítě spojí větu s obrázkem, použije různé barvy

 

? – slovo k obrázku vybarvit

 

Kočička – nezapomeňte vybarvit podle říkanky

 

sloupec slov – ke každé skupině 4 slov dejte hádanku, odpověď zakroužkuje dítě perem

např. Co musíme napsat nad c, aby vzniklo č? Kdo nám vypere prádlo?....

_____________________________________________________

 PS ke Slabikáři – písmeno Č – str. 35 – 38

 

Dole na každé straně jsou v oranžovém pruhu různé úkoly k textu.

 

Je nutné kontrolovat zda děti tomu, co čtou, rozumí. Proto dávejte otázky, dítě zakroužkuje odpověď perem. Čtení bez porozumění je k ničemu.

str. 35 - tabulka – po přečtení sloupce 5ti slov položte dítěti otázku, dítě označí odpověď

např. 1. jídlo z rajčat a paprik, 2. co nosí rytíř, 3. co dělá kolotoč….

 

podobnou kontrolu porozumění dělejte i v tabulkách na str. 36, 37, 38,

když je ve sloupci moc slov, mohou hledat děti v řádcích

 

Vašík a Káča – po přečtení věty, položte otázku

např. 1. označ jména dětí, 2. Jaké má Káča oči? ….

podobně i u dalších vyprávění označených balónky na str. 37, 38

 

str. 38 – tabulka – dlouhá těžká slova – pokud dítěti čtení nepůjde, čtěte vícekrát

 

Tentokrát je hodně čtení v PS, můžete se ve čtení střídat, pokud čte rodič, musí číst pomaleji, aby dítě mohlo sledovat, co společně čtete. I děti mohou pro rodiče vymýšlet hádanky k textu. Tím poznáte, jestli sleduje a poslouchá, co čtete.

                                 ___________________________________________________

  Písanka 3 – str. 28 - 29

psaní je tentokrát méně, většina z vás zakoupila dětem ještě písanky na domácí procvičování,

využijte je.

_____________________________________________________

cvičné písanky – přepis delších slov z tabule v PS ke Slabikáři str. 37, 38

- diktát slov a krátkých vět /alespoň 1 týdně 10 slov, 1 týdně 4 věty/

_______________________________________________________

Barevná čeština: str. s písmenky, která děti umí  - vyberte a vyplňte libovolně podle potřeby

str. 16 – písmeno Č hravě

_______________________________________________________

Možnost procvičování PC: skolakov. eu– Český jazyk 1. tř. – čtení, skládání slov z písmen….

www. didakta.cz

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 105

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 432

Posledních 30 minut 1

Dnes 35

Včera 327