7. třída – Dě – úkoly od 6.4.

Úkoly v týdnu od 6. 4.:

Zápis do sešitu:

Západní Evropa se po celé 13. a 14. století zmítala ve sporech, které vedly k válečným událostem.

Francie - spory o královskou korunu vedly až k válce mezi Francií a Anglií. Mluvíme o válce, které se říká STOLETÁ , i když trvala ještě déle (1337 – 1453).
K první velké bitvě došlo až v r. 1346 u KRESČAKU ,kde padl náš král Jan Lucemburský. Bojoval na straně franc. krále. Bojoval zde i jeho syn, budoucí císař Karel IV.

Problémy papežství a církve

V r. 1378 byli kvůli neshodám mezi kardinály zvoleni dva papežové – tomu se říká papežské schizma.
Tato situace přinášela zmatek a snižovala autoritu církve. \Evropa se rozdělila na dva tábory- to jsou mocenské problémy.
Přineslo to i ekonomické problémy – každý z papežů měl svůj dvůr a potřeboval k jeho udržení plno peněz. Proto bylo nutno vybírat od věřících desátky (desátý díl majetku) a poplatky za církevní úkony (křty, pohřby, svatby). I to bylo málo. A tak se vybíraly odpustky.

Co je odpustek? Odpověz a svoji odpověď zapiš. Využij na str. 82 textu na levé straně.