1. B třída – Čj – úkoly od 4.5.

Český jazyk od 4. 5.

 

Připomínám – 4. 5. - 15:00 – 16:00 informační schůzka v 1. B

 

Slabikář: str. 75 – 77

 

PS ke Slabikáři str. 44, 45

 

Písanka 4 str. 6 – 9

 

  1. den

Slabikář str. 75

- 3 cvičení – básničky – s papouškem, jednu z nich se zkuste naučit společně zpaměti

( s tatínky jako překvapení pro maminku na Den matek J možno vybrat i na str. 74)

- srdíčko – psat tiskace zdrobněliny jmen do křížovky, psace napsat zdrobněle svoje jméno popř. i příjmení

- sloupeček se slovy přečíst – dávat hádanky na slova, např. Co dostávám k narozeninám nebo k Vánocům?...Vysvětlit si co je ochota…

Písanka str. 6

 

Přepis tiskacích slov na psací – samostatně

Vysvětlete význam slova vlídná, slovo není tak časté, některé děti ho neznají

 

Zkuste do procvičovacího sešitu diktát:

Jirka řeže dřevo. Katka vaří večeři. Táta nás chválí. Máma má radost.

 

 

  1. den

Slabikář str. 76

- slova pod obrázky přečíst, všimnout si barevně označených písmen – nácvik čtení slov se slabikotvorným l, r – ve slabice nahradí samohlásku

Pro děti těžké čtení – ve slabice se potká více souhlásek např. kapr, strká, mrká…

 

- Rýmy – šprýmy -  ukažte si, jak vzniká rým – slabiky na konci slov se opakují – vyhledat slova, která se rýmují, můžete barevně označit

- modrý trojúhelníček – vybrat vhodné slovo a spojit s větou – vybarvit stejnou barvou co k sobě patří

- přečíst básničku – jazykolam – rodič přečte verš – dítě zřetelně opakuje…logopedické cvičení

 

- slova ve sloupečku – ke každé části dejte hádanku, děti zakroužkují odpověď

např. Za ruce se děti…..Holoubek……Děda si na židli……

některá slova děti nepoužívají, vysvětlete si význam: trpí, vrhá,

 

- otazník – spojit slova s obrázkem, tužkou nebo barevně

 

Písanka str. 7

Nácvik velkého D – těžké písmeno, děti si ho nejdříve obtáhnou, klidně vícekrát.

Pokud dítěti psaní moc nejde, zkuste ho nejdříve nanečisto na papír – klička i zadek písmene musí sedět na lince.

 

Do procvičovacího sešitu děti přepíší věty ze str. 76 – modrý trojúhelník – stačí 4 věty

 

 

  1. den

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 44

- ukázka dvou slov nahoře, rozdělit při čtení na slabiky, střídejte se ve čtení sloupečků nebo řádků, vyzkoušejte také orientaci v tabulce, říkejte slova a dítě hledá a ukazuje, dávejte hádanky na některá slova

- obrázky pod tabulkou vyhledat v tabulce, poraďte dětem, kde mají slova hledat: vlci – 4. řádek nebo prostřední sloupec…, vybarvit červeně

 

- cvičení s tužkou – přečíst a podtržená slova vyhledat v tabulce, ptát se dětí jestli ví co je Brno, pudl, jak vypadá chrpa, vlčí mák, opět v tabulce vybarvit červeně

Písanka str. 8

Psaní krátkých vět – psaní jmen s velkým písmenem na začátku

 

 

  1. den

Slabikář str. 77

- vždy ze dvou slabik vybrat tu správnou a doplnit do okýnek, po doplnění si slova pro kontrolu přečíst, můžete tvořit krátké věty se slovy, nebo dvojice slov

Např. V moři je vlna. Venku je mlha….velká vlna, hustá mlha

 

 

- Cesta do Brna – opět se střídejte ve čtení vět – dávat otázky z textu a tím ověřit porozumění, např. Kolik volných míst bylo v kupé? (vysvětlit co to vlastně je, když dítě nezná), Kdo přistoupil v Olomouci?, Kde čekala na Luboše teta? atd.

- sova – jména dětí oddělit čarou, některá jména jsou neobvyklá. Řekněte si, jestli patří dívce nebo chlapci. Vlasta může být chlapec i dívka.

 

- ze sloupečku vybrat správně slovo a napsat, Petr zakopl… Pekař napekl…, děti předepsané obtahují, větu si hned po napsání pro kontrolu přečtou.

 

Písanka str. 9

Nácvik psaní slov, která jsme se tento týden učili číst

 

 

  1. den

 

Státní svátek, ale číst se musí, ať je pátek nebo svátek…

 

Pracovní sešit ke Slabikáři str. 45

- přečíst, dle obsahu věty přiřadit správný obrázek a napsat číslo, barevná slova najít v tabulce na str. 44 a označit červeně – vyjde obrázek J

- Obří rýma – společně přečíst, střídat se ve čtení vět, nakonec zkusí děti vyprávět pohádku vlastními slovy

- A/N zadat jako samostatnou práci

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 2 948

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 105

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 62

Unikátní IP 662

Posledních 30 minut 0

Dnes 81

Včera 131