8. třída – Vo – úkoly od 4.5.

Výchova k občanství 8

Čtvrtek 7.5.

Téma: Slabšího je třeba chránit a pečovat o něj – učebnice str. 54 – 58

Odpověz na otázky:

  1. Zamysli se nad tím, proč je třeba se o dítě starat a chránit je. Vyjmenuj všechny důvody, které tě napadnou.
  2. Které jiné formy náhradní výchovy znáš?