1. B třída – Čj – úkoly od 8.6.

Poslední informační schůzka pro rodiče dětí, které nechodí do školy:

pondělí 22. 6. od 16:00

 • informace k ukončení školního roku + kontrola splněných úkolů

 

Český jazyk

Slabikář – str. 87 – 91

PS ke Slabikáři – str. 53 – 56

Písanka – str. 24 – 25 + psaní do písankového sešitu – přepis, opis, diktát

 

Čtení:

Tentokrát je čtení více, abychom prošli základní učivo 1. tř. do konce šk. roku.

Čtení by mělo jít dětem lépe, neprobíráme nové tvary písmen. Jde o měkčení slabik. Toto učivo budeme ještě více procvičovat ve 2. třídě.

Čtěte každý den rozumné množství, pokud je textu více, střídejte se při čtení, dítě sleduje text.

Vždy kontrolujte porozumění otázkami, povídejte si o tom, co jste přečetli.

 

U slabik dě, tě, ně – čteme ď, ť, ň, ale háček přeskočil nad písmenko e.

U slabik di, ti, ni – měkké i čarovalo a vyčarovalo ď, ť, ň, háček nepíšeme, i to zařídilo bez háčku.

 

Harmonogram čtení: doporučuji postupovat takto:

 1. Slabikář str. 87
 2. PS str. 53
 3. PS str. 54
 4. Slabikář str. 88, 89
 5. PS str. 55
 6. Slabikář str. 90
 7. PS str. 56
 8. DÚ na víkend Slabikář str. 91

 

Slova na str. 88, 89 – je důležité, aby dítě chápalo význam slov

Děti s jazykovým citem, které chápou význam slov, zvládají toto učivo lépe.

Např: odhadnou, že prstýk, rodyna, Jenýk je nesmysl, slova je donutí číst měkce, pokud jim rozumí…

 

Psaní:

V písance je velmi málo psaní, protože nejde o nová písmena. Str. 24, 25 – pondělí, úterý

Povinně: Přepis do cvičných písanek: slova ze Slabikáře str. 88 u pusinky:

 1. 12 slov di, dí + diktát - středa
 2. 12 slov ti, tí - čtvrtek
 3. 12 slov ni, ní + diktát - pátek

Diktáty:

 1. Jeník utírá prach. Štěně honí kuře. Vláďa píše psaní. Děda hledá kladivo.
 2. Stáňa pije šťávu. Sluníčko svítí. Matěj utíká domů. Čeněk hladí kotě.

 

Jak diktovat?

Přečtěte nejdříve celou větu. Pak diktujte pomalu a zřetelně jednotlivá slova. Děti si při psaní slov potichu diktují písmena tak, jak jdou ve slově za sebou, po napsání si slovo kontrolují, opravují chyby.

 

Např. Jeník – řekněte si: je to jméno a začátek věty – tedy velké J, čteme měkce, proto měkké í,

utírá – protáhnout hodně dlouhé samohlásky, aby dítě slyšelo, že se píše čárka, čteme měkce

prach – upozorněte, že ch má 2 písmenka, pozor na konec věty, píšeme tečku. Věta má 3 slova.

Kontrola celé věty – pokud má dítě chybu, řekněte mu, zkontroluj si např. 2. slovo a znovu mu ho přečtěte.

 

Štěně – opět upozorněte na začátek věty, slovo má 3 háčky, děti je musí psát hned – píšu š, hned háček, ne až na konci slova! – pak většinou zapomenou

honí – čteme měkce, proto í, čteme dlouze, proto čárka

kuře – nezapomeň háček hned po napsání r!

Upozorněte na konec věty. Věta má 3 slova. Děti si větu kontrolují, pokud mají chybu, jen jim trochu poraďte – zkontroluj si poslední slovo, znovu ho dítěti zřetelně přečtěte…

 

Diktát a tvoření vlastních vět např. odpovědí v matematice je těžké učivo.

Diktujte pomalu, veďte děti přiměřenou radou ke správnému psaní.

 

 

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 008

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 143

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 505

Posledních 30 minut 0

Dnes 8

Včera 74