9. třída – Nj – úkoly od 8.6.

Úkoly na týden od 8. 6. 2020

Den 8.Juni – Montag

Opakování :

Vypracujte přílohu Nj9 opak a pošlete ke kontrole.

5. perfektum sloves nepravidelných (zápis do školního sešitu)

Existuje skupina německých sloves, jejichž perfektum (a často i préteritum) se tvoří nepravidelně, tyto tvary nelze odvodit, musíme se je naučit pamětně. V platnosti zůstávají u těchto sloves pravidla o časování pomocného slovesa, způsob přidávání ge-, informace o odlučitelných i neodlučitelných předponách. Tato slovesa zařazujeme v našem dělení sloves do 5. skupiny a do školního sešitu je budete pod tímto značením zapisovat. Dnes si přidáme další slovesa do 5. skupiny:

Do sešitu si zapište perfektum následujících sloves:

Jedná se o slovesa, u nichž stojí pomocné sloveso sein. To se pochopitelně časuje. Všechna ostatní pravidla jsou v platnosti.

Máme- li rozhodnout o pomocném slovesu sein nebo haben, lze využít toho, že sloveso vyjadřující pohyb bude mít zřejmě pomocné sloveso sein (gehen, kommen...fahren). Ale sloveso bleiben nevyjadřuje pohyb a má pomocné sloveso sein!!

Zapište si:

kommen – přijít, přicházet – ich bin gekommen

gehen - chodit – ich bin gegangen

fahren – jít, jezdit – ich bin gefahren

bleiben – zůstat – ich bin geblieben

aufstehen - vstát, vstávat - ich bin aufgestanden

Další slovesa si dopište z přílohy Nj9perf1 na str. 217.

Vyčasujte slovesa gehen a aufstehen v přítomném čase a v perfektu ve všech osobách a pošlete ke kontrole.

K procvičení perfekta využijte z této přílohy cv. 1 na str. 217 a cv. 2 na str. 217 – 218.

V příloze Nj9perf2 vypracujte cv. 3 na str. 218.

Všechna cvičení pošlete ke kontrole.

Pošlete nejpozději do konce týdne na verastepankova@zszdikov.cz

Přílohy:

Nj9opak
Nj9perf1
NJ9perf2

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 044

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 144

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 9

Unikátní IP 506

Posledních 30 minut 12

Dnes 204

Včera 156