1. B třída – Ma – úkoly od 6.4.

Matematika od 6. 4.

nová Matematika 4/A – str. 1 – 4

str. 1

 – příprava na počítání do 20 s přechodem desítky např. 9+2, 8+3, 7+4 …..

děti dají do ohrádky 10 oveček – 9 bílých a 1 černou, 1 černá zůstane mimo ohrádku

pod ovečky do rámečku napíší počet oveček, příklady nepíší, není kam.

vždy počítají zleva, udělají ohrádku 8 strakatých psů a 2 jezevčíků, 1 jezevčík je mimo…

 

str. 2 - Opakování

Děti by měly pracovat samostatně.

Měly by si samy číst slovní úlohy /u těžších slov budou potřebovat trochu pomáhat/.

K úlohám napíší jednoduché, krátké odpovědi např. Má 10 kytek. Jsou tam 2 motýli….

str. 3

  1. 1 - dát do ohrádky 10 dětí, stejně jako na str. 1 počítejte zleva, tedy 8 chlapců a 2 dívky

jsou v kruhu a 3 dívky jsou mimo kruh

výpočet: 8 + 2 + 3 = 13,   8 + 5 = 13  napište obě možnosti – příprava na počítání s přechodem

 

  1. 2 a 3 jsou také přípravou na nové učivo, které nás čeká příští týden!
  2. 2 – je důležité, aby děti uměly dopočítat do celé desítky
  3. 3 – děti dopočítávají do desítky a pak přes desítku

 

znalosti z těchto 2 cvičení pak děti využijí při počítání př. typu:   8 + 4

aby mohly tento příklad snadno spočítat, rozloží si ho na:            8 + 2 + 2 = 12

  1. 2 a 3 je pro toto výborná průprava, proto jim věnujte pozornost, děti je musí bezpečně zvládnout, aby zvládly učivo, které je čeká.

 

  1. 4, 5 – výměna sčítanců

Děti by měly vědět, že výměnou sčítanců se výsledek nemění, mohou tedy zaměnit sčítance, když jim to usnadní počítání.

Důležité je upozornit děti, že u př. s mínus to dělat nesmí!

Pokud se tedy dítěti těžko počítá 2 + 6 , může si říct 6 + 2, ještě více se jim to bude hodit u těžších příkladů např. 3 + 9 se dětem počítá hůř než 9 + 3.

str. 4

  1. 1, 2 pomozte dětem úlohy přečíst, jsou v nich těžká slova

Děti samostatně znázorní, spočítají. Odpovědi např. Jirka má 15 knih. Jana má 17 ředkví.

 

  1. 3 – opět přechod desítky, při znázornění počítejte zleva tedy do ohrady 7 růžových a 3 černá prasata, 5 černých mimo ohradu

výpočty budou 2 : 7 + 3 + 5 = 15 /děti si nejdřív dopočítají do celé 10 a pak přidají zbytek/

7 + 8 = 15

  1. 4 – důležité pro učivo, které nás čeká, dopočítávání do celé 10 a rozklad čísel

 

  1. 5 – výměna sčítanců, děti by si měly všimnout, že výsledek se nemění.

 

Počítáme do 20 str. 23

- cv. 2 – použijte papírové mince – předám v pondělí společně s novou matematikou

 

 

Možnost procvičování na PC – skolakov. eu – Matematika 1. tř. – procvičování hravě

Číselná řada do 20

Sčítání, odčítání do 20

www.matyskova-matematika.cz – videa s výkladem  /vztahuje se k jiným PS než máme my, ale můžete okouknout/

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 4 107

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 147

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 432

Posledních 30 minut 2

Dnes 37

Včera 327