3. třída – Prv – úkoly od 6.4.

Prvouka 3, 6.4. - 8.4.

Stránky 42 – 47 prozatím přeskočíme.

Pročti si články na straně 48 v učebnici a prohlédni si obrázky.
Pokus se odpovědět na otázky v oranžových rámečcích.
Potom vypracuj stranu 36 v pracovním sešitě.