1. B třída – Prv – úkoly od 8.6.

Prvouka

PS str. 70 – 73

Jedeme trochu rychleji, abychom prošli do konce roku všechna témata.

Tyto strany se týkají znalostí z běžného života, jde o opakování a rozvoj všeobecného přehledu dětí.

 

Str. 70

Vyprávějte si pohádku: Jak pejsek s kočičkou pekli dort

Povídejte si o zdravé výživě a správném stravování během dne. Pěstujte v dětech správné stravovací návyky.

Děti mohou pomáhat při vaření nebo pečení – míchat, krájet, loupat….

 

Str. 71

Opakování celé kapitoly – návod dole

Zopakujte: obchod – nakupování, povolání, společenské událostí – chování, oblečení…

 

Str. 72

Na procházce i na zahradě učte děti poznávat základní květiny, které zrovna kvetou.

 

Str. 73

Děti by měly umět pojmenovat ovoce a zeleninu, se kterými se běžně setkávají.

Měly by umět rozlišit, co je ovoce, co je zelenina.