3. třída – Aj – úkoly od 4.5.

Aj 4.5. - 7.5.

Tento týden budeme opakovat jídlo, nápoje, ovoce a zeleninu

Výuka bude probíhat online v úterý a ve čtvrtek.

První skupina v 10 : 00, druhá skupina v 10 : 30.

Na hodinu si připravte učebnici, papír a pastelky.

Připojujte se, prosím, včas - ať nemusíme na nikoho čekat.