3. Třída – Aj – úkoly

Aj učebnice a pracovní sešit str. 42,43

Pracovní listy Time

průběžně opakovat již probrané učivo