3. třída – Ma – úkoly

Ma učebnice str. 87,88,91

všechna cvičení napsat do docvičovacího sešitu

doporučuji procvičovat učivo na stránkách skolakov.eu