3. třída – Prv – úkoly od 20.4.

Prvouka 3 20.4.- 24.4.

Pozorně si přečti články na straně 51 a 52 v učebnici a prohlédni si obrázky.

Pokus se odpovědět na otázky v oranžových rámečcích.

Potom vypracuj stranu 38 a 39 v pracovním sešitě.