3. třída – Prv – úkoly od 23.3.

Prvouka 3

Pročti si články na straně 39 a 40 v učebnici a prohlédni si obrázky.
Pokus se odpovědět na otázky v oranžových rámečcích.
Potom vypracuj stranu 30 v pracovním sešitě.