8. třída – Fy – úkoly od 23.3.

Programová nabídka Didakta
FYZIKA - FYZIKA 1 - MECHANIKA 2 -  MECHANICKÁ PRÁCE, VÝKON, ENERGIE (5+5+5 příkladů)