4. třída – Aj – úkoly od 30.3.

Anglický jazyk
UČ str. 41 cv. 3, 4 + naučit se nová slovíčka v rámečku
PS str. 41 - celá
- opakovat a procvičovat slovíčka z předchozích lekcí