4. třída – Čj – úkoly od 25.5.

Český jazyk
Opakování UČ str. 87 cv. 2 - doplňte vhodný podmět do vět a určete slovní druhy - projděte ústně
cv. 3 - vyhledejte ve cvičení v každé větě podmět a přísudek a řekněte je v množném čísle - ústně
cv. 4 - opište do školního sešitu a podtrhněte podmět rovnou čarou a přísudek vlnovkou
PS str. 10 - procvičování shody přísudku s podmětem rodu mužského neživotného
cv. 1, 3 a, 3b a cv. 2 - přepsat do školního sešitu