7. třída – Dě – úkoly od 25.5.

Úkoly v týdnu od 25. 5. 2020:

Kontrolní otázky k probíranému učivu:

 1. Proč Husova smrt vyvolala v Čechách velké pobouření?
 2. Proč byl Hus v době, kdy kázal v Praze, dán do klatby?
 3. Vysvětli, co klatba – konkrétně v souvislosti s Husem – znamenala?
 4. Jak žili husité v Táboře?
 5. Proč se k husitům přidávali stále další lidé?
 6. Co bylo přijímání pod obojí?
 7. Proč katolická církev přijímání pod obojí neuznávala a zakazovala,

Odpovědi na otázky pošlete do konce týdne.

Nové učivo – zápis do sešitů:

Průběh husitských válek

Počátky husitského hnutí začínají po smrti M. Jana Husa za vlády českého krále Václava IV. Tomu se nelíbilo, že v Praze – zvláště na Novém Městě pražském – roste počet přívrženců husitů a vzrůstají nepokoje mezi lidmi. Dosadil proto na radnici protihusitské konšely, kteří zatkli radikální husity. Jejich stoupenci v čele s kazatelem Janem Želivským žádali marně jejich propuštění. Proto došlo k události tzv. první pražské defenestraci, konšelé byli vyházeni z okna a husité osvobozeni.

Král Václav IV. se tak rozčilil, že zemřel. Jeho nástupcem se stal jeho ml. bratr Zikmund Lucemburský. Ten byl pro husity a pro většinu Čech nepřijatelný. On sám se vypravil do Čech pro královskou korunu r. 1420 v čele křížové výpravy, ale husité toto vojsko porazili v bitvě na hoře Vítkově.

Husité prohlásili Zikmundovu korunovaci za neplatnou, svolali do Čáslavi zemský sněm, stanovili zde dočasnou vládu a čtyři pražské artikuly byly vyhlášeny za zákon. Kvůli neshodám mezi husity se vláda brzy rozpadla a v zemi vypukla anarchie.

Proti husitům bylo posláno celkem pět křížových výprav, husité v čele s Janem Žižkou z Trocnova (a po jeho smrti s Prokopem Holým) všechny porazili. V bitvě u Domažlic ani bitva nebyla, křižáci se dali na útěk, když slyšeli husitský chorál Kdož jsú Boží bojovníci.

Husité pořádali tzv. spanilé jízdy- vyjížděli za hranice, aby propagovali svoje hnutí.

Bylo jasné, že vojensky husity porazit nelze. Radikální husité nepřipouštěli žádné ústupky, proto se proti nim spojili umírnění husité s katolíky a v bitvě u Lipan r. 1434 je porazili.

Výměnou za to, že husité uznají Zikmunda za českého krále, bylo povoleno přijímání pod obojí.

Zikmund byl znovu korunován na českého krále, ale už příštího roku zemřel a s ním vymřeli Lucemburkové po meči.

Slovníček na str. 109 – zapište obvyklým způsobem.

Další hodina je v pátek 29. 5.

Vytvořte projekt na téma: Husitské zbraně

Materiál naleznete jednak v učebnici na str. 106, jednak na internetu.

Dejte si záležet a pošlete mi do konce týdne k náhledu. Stejně tak i odpovědi na otázky.

verastepankova@zszdikov.cz.

Mistr Jan Hus

 • kritizoval poměry v církvi (kněží nežijí v souladu s biblí)
 • byl univerzitním mistrem a později rektorem Karlovy univerzity
 • kázal v Betlémské kapli (kritizoval církev, papeže, prodej odpustků)
 • chránil ho Václav IV., ale kritikou odpustků si ho Hus proti sobě popudil, protože církev králi slíbila za prodej odpustků peníze!!
 • Hus byl tak dán do klatby a odešel kázat na venkov
 • král nevydal

  Husa žádnému soudu, ale r. 1414 Husa pozvali na kostnický koncil (organizuje ho Zikmund Lucemburský, mladší bratr českého krále. Zikmund také zaručil Husovi beztrestnost), aby obhájil svoje učení. Ve skutečnosti mu žádnou obhajobu nedovolili, měl svoje učení odvolat. Když neodvolal, 6. července 1415 byl upálen.

Husité

Husova smrt vyvolala v Čechách velké pobouření. Lidé, kteří zastávali stejný názor jako Hus, se nazývají husité – též kališníci (jejich symbolem byl kalich).

Prosazují přijímání pod obojí způsobou, mluví tak o rovnosti lidí před Bohem.

Husité požadovali:

 • svobodné kázání a výklad bible
 • přijímání pod obojí
 • zákaz světské moci kněží
 • obecné trestání smrtelných hříchů pro všechny (ne podle majetku) = čtyři pražské artikuly.
 • Dále si dokončete str. 105 – 106 o tom, jak žili husité v Táboře. Průběh husitských válek už ne.
 • Zápis mi pošlete.

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 841

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 137

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 422

Posledních 30 minut 5

Dnes 28

Včera 72