4. třída – Ma – úkoly od 1.6.

Matematika

Procvičování zlomků UČ str. 17 cv. 13 - do školního sešitu, str. 18 cv. 25 - do školního sešitu zápis, výpočet, odpověď. Cv. 24 - tabulku doplňte ústně nebo přes folii. Str. 32 cv. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 - cvičení projděte ústně.
Str. 33 - budeme počítat např. dvě třetiny z daného čísla, tři čtvrtiny z daného čísla atd.
Jak vypočítáme např. dvě třetiny z 9? Nejprve vypočítáme jednu třetinu - 9 : 3 = 3
Poté vypočítáme dvě třetiny - 2 . 3 = 6. Takže dvě třetiny z 9 = 6.
Projděte si cvičení 9 - 13
Cv. 15 - ústně