1. B třída – Čj – úkoly od 1.6.

Pondělí 1. 6. – 16:00

Informační schůzka pro rodiče dětí, které nenastoupí do školy,

Bez účasti dětí, dodržíme hygienická opatření – roušky, odstup

Přineste, prosím, k nahlédnutí všechny PS i Slabikář, sloupce z M.

Připravím materiály k procvičování matematiky.

 

 

Český jazyk od 1. 6.

Slabikář str. 84 – 86

Písanka str. 20 – 23

PS Slabikář str. 50 – 52

psaní do písankového sešitu, ev. Barevná čeština

 

 

Pondělí

  1. hodina

Slabikář str. 84 – seznámení s ď, ť, ň – barevně označíme nová písmena ve slovech u obrázků, v paprscích

- sloupeček + text – přečíst, dávat hádanky z textu

- žlutá tužka – obtáhnout a psace doplnit slova, obtáhnout i psací ď, ť, ň

 

Písanka str. 20

 

  1. hodina

PS ke Slabikáři str. 50 tabulka, přečíst, dávat si hádanky na slova ve sloupečku

psaní do písankového sešitu – oranžový a fialový sloupeček

 

 

 

Úterý

  1. hodina

Slabikář str. 85 – spojit začátky a konce vět podle smyslu, přečíst článek a sloupeček – dávat si hádanky na slova

Písanka str. 21

  1. hodina

PS ke Slabikáři str. 50 – cvičení se sovou

psaní do písankového sešitu – diktát - Houby rostou v lese. Hynek píše domácí úkol. Kuba hraje domino. Vojta nosí vestu.

 

Středa

  1. hodina

PS ke Slabikáři str. 51 – tabulka – přečíst – vyhledávání slov s podobným významem

psaní do písankového sešitu – vybrat si z tabulky 15 slov a napsat

 

  1. hodina

PS ke Slabikáři str. 51 – cvičení s bílým balónkem – přečíst a vyluštit

psaní do písankového sešitu – přepis vět z PS ke Slabikáři str. 49, vybrat si 3 věty

 

Čtvrtek

  1. hodina

Slabikář str. 86 – seznámení s novými slabikami, označíme je v básničce a básničku přečteme, přečíst slova u obrázků, v textu i ve sloupečku – dávat si hádanky z textu na ověření porozumění textu

 

Písanka str. 22

 

  1. hodina

PS ke Slabikáři str. 52 – tabulka se slovy – přečíst + vyhledat slova na obrázcích ve sloupečcích

psaní do písankového sešitu – vybrat 12 slov z tabulky a napsat

 

Pátek

  1. hodina

Slabikář str. 87 – obtáhnout názvy ovoce, přečíst text a sloupeček, dávat si hádanky na slova

žlutá tužka - nejdříve doplnit věty, namalovat obrázek, pak vybrat 4 věty a opsat do písankového sešitu

  1. hodina

PS ke Slabikáři str. 52 – žlutá tužka - vypočítat příklady a přečíst

Písanka str. 23

 

DÚ na víkend PS ke Slabikáři str. 53

Dle času co nám ve škole zbyde – barevná čeština

Ď – str. 18, Ť – str. 39, Ň – str. 30