4. třída – Ma – úkoly od 8.6.

Matematika

Procvičování zlomků - UČ str. 34 cv. 16 - 20 - projděte ústně, cv. 21 - vypočítejte do sešitu.
Str. 43 - sčítáme zlomky se stejným jmenovatelem, např.: 
Projděte ústně cv. 1 - 6, str. 44 cv. 8 - 16 - ústně
Str. 49 - závěrečné opakování: cv. 1 - 3 příklady do sešitu písemně, cv. 2 - zápis, výpočet, odpověď  slovní úlohy, cv. 3 - ústně, cv. 4 - ústně.
Cvičení 1 a 2 mi prosím ofoťte