4. třída – Pří – úkoly od 11.5.

Přírodověda

Uč. str. 63 - Rostliny v parku
Rostliny -  stromy a keře najdeme kromě venkova také v městských parcích. Na str. 63 máme některé z nich vyobrazené. Na str. 64 si o rostlinách v parcích přečtete. Do sešitu přírodovědy si zapište některé z rostlin, které v parku můžeme vidět.