4. třída – Pří – úkoly od 4.5.

Minule jste si měli přečíst v UČ něco o domácích mazlíčcích, vybrat pejska nebo kočičku a zapsat o nich nějaké informace do sešitu. Tento týden se podíváme na str. 59 - ŽIVOČICHOVÉ VOLNĚ ŽIJÍCÍ V OKOLÍ LIDSKÝCH SÍDEL.
U lidských sídel můžeme vidět různé živočichy - hmyz, savce, ptáky, obojživelníky....
Na str. 59 až 60 se o nich dočtete a některé z nich tam máte vyobrazené. Vyberte si dva libovolné živočichy a zapište si o nich stručně do sešitu. Můžete si namalovat i obrázek.
Str. 61 - je opakování, je zde řada otázek, na které si můžete zkusit ústně odpovědět.