8. třída – Nj – úkoly od 4.5.

Úkoly v týdnu od 4. 5. pro skupinu A:

Den 6. Mai – Mittwoch

Opakování předložek se 3. a 4. pádem

Zpracujte přílohu Nj8.3.4. - napište do školního sešitu a pošlete ke kontrole do konce týdne.

Přeložte následující věty do školních sešitů a pošlete mi ke kontrole:

  1. Kde leží tvůj pes nejradějí? 2. Nejraději je pod stolem v kuchyni. 3.Kdy se díváš na televizi? 4. O víkendu se díváme často na televizi. 5. Proč nechodíme nyní do školy? 6. Kdo běhá rychle? 7. Naši psi běží rychle k lesu. 8. Moje malá sestra sedí u stolu a maluje.

Pracujte dále s přílohou Nj8.AV:

Walpurginasnacht

  • novou slovní zásobu z rámečku zapsat do slovníčku a naučit
  • do školního sešitu opsat název textu a dále pokračovat (pod rámečkem se cv.1) v zapisování: první slovo je Ort....poslední Besen.
  • Text si několikrát přečtěte, vpravo za svislou čárou najdete obtížné výrazy, zkuste porozumět.
  • Podle uvedeného textu odpovězte na následující otázky, které mi pošlete ke kontrole. Opište si otázky také do sešitu. 1. Wann kommt die Walpurginasnacht? 2. Wer fliegt in der Walpurginasnacht? 3. Was haben diese Frauen als "Auto"? 4. Kannst du solche Hexen sehen?

Všechna cvičení vypracujte a pošlete do konce týdne.

verastepankova@zszdikov,cz

Přílohy:

NJ 8 AV
Nj8.A 3.4.

.