4. třída – Vl – úkoly od 8.6.

Vlastivěda

Uč str. 15 - 17 - přečtěte si o mapách a plánech, k čemu nám slouží, jaké mapy používáme.
Na mapách najdeme také některé vysvětlivky, které máme zapsané v rámečku na str. 16
Na str. 18 si přečteme o tom, jak se orientujeme v krajině
Do sešitu vlastivědy si pouze vypište hlavní a vedlejší světové strany
Str. 20 a 21 - zde se dozvíme, jaký povrch má planeta Země a na str. 21 na mapě ČR máme zakreslená pohoří a nížiny. Mapku si projděte.