8. třída – Vo – úkoly od 8.6.

Výchova k občanství 8 od 8.6.

 

Čtvrtek 11. 6. -

Téma: O lidech a občanech -  učebnice str. 112 - 116

Odpověz: Vysvětli, co je státní příslušnost a co to znamená pro občany daného státu.

                  Jaké právní postavení má cizinec v ČR?                  

                Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.