Dva jazyky, jedna myšlenka

Základní škola Zdíkov se ve školním roce 2016/2017- společně se svou partnerskou školou v německém Hohenau - zapojila do projektu ,, Dva jazyky – jedna myšlenka“.
Projekt finančně zaštítila Evropská unie a jeho cílem je, aby si děti v příhraničních oblastech Čech i Německa osvojily jazykové dovednosti sousedního státu. V průběhu září bude proto zahájena v 10 českých a v 10 bavorských školách výuka cizího jazyka v rámci odpoledního kroužku pro děti z 1. stupně.
Do budoucna projekt počítá s tzv. bilingvální výukou, tzn. výukou některých předmětů v cizím jazyce ( např.: učitel při výtvarné výchově bude instruovat žáky pouze v německém jazyce, děti tak lépe a rychleji jazyku porozumí). V červnu 2017 jsme se společně se zástupci bavorských škol mohli zúčastnit třídenní exkurze do bilingválních škol v německo-francouzském pohraničí. Studijní cestu zorganizovala bavorská strana ve spolupráci se školním radou v Rastattu. Protože tento projekt zde existuje již řadu let, měli jsme možnost porovnat bilingvální výuku ve školách v německém městečku Iffezheimu a francouzském Seltzu a přesvědčit se, jak funguje dvojjazyčná výuka v praxi. Současně zde měly české a německé partnerské školy prostor pro navázání kontaktu a naplánování společných akcí pro tento školní rok.
Děti, které jsou přihlášeny do kroužku německého jazyka, se proto mohou hned v říjnu těšit na projektový den v německém Hohenau, na jarní projektový den pořádaný naší stranou a také na společný třídenní pobytový kemp.
Žáci z obou zemí se budou nejen setkávat, ale budou spolu moci hovořit oběma jazyky – česky i německy.

Výjezd žáků do Hohenau a Národního parku Bavorský les (projekt Dva jazyky, jedna myšlenka).