5. třída – Čj – úkoly od 13.4.

Český jazyk

5.týden

Učebnice str. 84 – 91 název kapitoly 2. Časování sloves, A) Tvary oznamovacího způsobu

Je to kapitola opakovací, shrnuje učivo předchozích ročníků.

Přečti si modré rámečky a zopakuj svými slovy jejich obsah. Soustřeď se na uvedené příklady, nejvíce ti pomohou, říkej sám/sama další příklady sloves.

Cvičení do sešitu:

Str. 85 cv. 2 Napište podle diktátu – zaměřeno na koncovky přítomného času (tabulka na předchozí str – sloveso prosit).

Str. 87 cv. 2 a) Najděte tvary sloves v budoucím čase a uveďte, zda jde o složené tvary nebo jednoduché tvary času budoucího. Vypište do sešitu.

Zjednodušeně: smícháme – jednoduchý tvar budoucího času (postup při odůvodnění - mícháme teď – přítomný čas, smícháme až za chvíli – v budoucnosti, budeme míchat – tvar složený. Z toho plyne závěr, že se jedná o jednoduchý tvar přítomného času).

Str. 90 cv. 1 Doplňte koncovky příčestí činného v přísudku.

Pracovní list Shoda přísudku s podmětem

Uvedené stránky nemusí souhlasit. Jak dokupujeme učebnice, stalo se, že existují různá vydání stejné učebnice. Kontrolujte, prosím, zadání u jednotlivých cvičení. Budu je raději vypisovat celá.

Pracovní sešir pro 2. pololetí

Str. 26 -28. Jsou tam dva opakovací diktáty. Pište do sešitu, opravte si chyby podle pracovního sešitu, jako obvykle – zeleně. Ohodnoť svou práci.

Čítanka str. 132 – 135, Odpovědi na otázky 2 a 3 str. 135 do sešitu čtenářský deník (datum a str. 135).

Pokračuj v četbě knihy podle vlastního výběru.

Online procvičování

www.gramar.in nebo Didakta, vlastní výběr – opakování.