7. třída – Nj – úkoly od 13.4.

Úkoly na týden od 13. 4.:

Nové učivo: začínáme lekci č. 6, zapište si do slovníčku první část slovíček – prvních 15 v levém sloupci.

Další spíše staronové učivo je časování slovesa haben, v učebnici na str. 60 ve žlutém rámečku je toto sloveso vyčasované, opište si je i s nadpisem do školního sešitu. Podtrhněte 2. a 3. osobu jednotného čísla – zde je nepravidelnost.

Po slovesu haben ( a dalších slovesech, které mají u sebe předmět ...fotografieren, kaufen, malen ...), následuje tento předmět ve 4. pádě. : den , einen Ball, die, eine Tasche, das, ein Haus. I toto učivo by pro nás mělo být opakováním.

Napište z učebnice do školního sešitu cv. 3 na str. 61.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 843

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 137

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 422

Posledních 30 minut 3

Dnes 30

Včera 72