5. třída – Čj – úkoly od 20.4.

Český jazyk

Prosím, kontrolujte název kapitoly a zadání cvičení, které vypisuji doslovně do zadání cvičení. Nesouhlasí stránky v učebnici a PS u některých žáků. Jsou totiž dvě varianty vydání učebních materiálů. Vzniklo to tím, jak se dokupují - podle počtu žáků. Ve skladu učebnic už není jiná učebnice a PS pro srovnání. Svůj učitelský zelený pracovní sešit jsem věnovala žákyni, stejný pracovní sešit už nejde objednat. Vybírejte si tedy podle doporučené kapitoly, procvičujte.

Opakování – shoda přísudku s podmětem, učebnice str. 90

Pondělí

Zopakuj si znovu pravidla pro psaní koncovek (modrá tabulka). Nezapomeň, že koncovka v přísudku se řídí podmětem i tehdy, není-li podmět vyjádřen. Je uveden v předcházející větě. Příklad: Děti nastoupily do vlaku. Usedly v označeném vagónu. (Ve druhé větě není podmět vyjádřený, zjistíme ho otázkou 1. pádu Kdo? Co? Usedly – děti.).

Pracovní list – Shoda cv. 1, pokyny přímo vypsány.

Soubor ke stažení:

shoda

Čtení s porozuměním www.gramar.in 5. ročník Malý princ, zvláště doporučuju žákům, kteří se chystají na gymnázium.

Úterý

Pracovní sešit – 2. pololetí (oranžový)

Kapitola VII. Skladba, část 2. Podmět vyjádřený a nevyjádřený str. 45 cv. 1 a,b., cv. 2 a,b.

Čítanka str. 139. Přečti si zadání a pod čarou je nápověda. Promysli si to, vyber si dvě přísloví, vysvětli a zapiš celými větami do čtenářského deníku.

Středa

Stále si pamatuješ pravidla pro psaní koncovek? Pro jistotu si je znovu zopakuj.

Pracovní list – Shoda cv. 2, 3

Čtvrtek

Pracovní sešit – 2. pololetí

Kapitola VII. Skladba, část 2. Podmět vyjádřený a nevyjádřený str. 45cv. 3 a,b, c – Vyber si jedno přísloví a vysvětli. (Upozorňuji, že se vyjadřuješ ve větách). Zapiš do sešitu Čj.

Pátek

Zelený PS Opakujeme ČJ Najdi si kapitolu Shoda přísudku s podmětem a vyber si sám/sama 3 cvičení.

www.gramar.in4. ročník, Najdi podmět, Najdi přísudek. Budoucí studenti si mohou vyzkoušet 5. ročník Stupňování přídavných jmen.

 

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 915

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 140

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 418

Posledních 30 minut 0

Dnes 5

Včera 99