9. třída – Čj – úkoly od 20.4.

Úkoly pro týden od 20. 4.:

Pondělí 20. 4.

Napište správně velká a malá písmena v následujících spojeních a pošlete mi ke kontrole:

štědrý den, den horníků, vánoce, velikonoce, mezinárodní den žen, evropská unie, svátek práce, první máj, druhá světová válka, třicetiletá válka, náměstí krále jiřího z poděbrad, mistr jan hus, m. jan hus, spojené státy americké.

Rozbor souvětí – pošlete ke kontrole:

Ačkoli v sobotu lilo jako z konve, přilákal autokros, který byl uspořádán v našem okrese, mnoho diváků, neboť sliboval nejen zajímavou podívanou, ale i napětí, kdo zvítězí.

  1. určete druh souvětí, věty hlavní, vedlejší....
  2. vypište několikanásobný větný člen a určete jeho druh
  3. vypište všechny spojovací výrazy a určete jejich druh
  4. poslední hlavní větu změň na větu vedlejší a urči její druh, souvětí napiš

Žáci, kteří zkracují písemná cvičení, vypracují písemně pouze úkol na velká a malá písmena. U všech písemných cvičení se sami rozhodnou a úkol zpracují podle svých možností.

Úterý 21. 4.

Rozhodněte o nepravidelnosti větné stavby, větu upravte – pište do školního sešitu:

  1. Zkusme se zamyslet nad druhou stránkou případu.
  2. Sledujte a řiďte se jeho pokyny.
  3. Mnozí se osobních chyb nevyhnou.
  4. Výletníci se v půli cestě občerstvili vodou z potoka.
  5. Chlapci ráno, když vyšli ze školy, tak jim bylo zima.

Všichni vypracují přílohu Čj 9.tř. VŠ .

Soubor ke stažení:

Čj_9._tř._Vš

Středa 22. 4.

Sloh

V dostupných materiálech vyhledejte následující příklady textů: vypravování, charakteristika, epigram, líčení, popis děje., odborný text.

Napište do slohového nebo mluvnického sešitu , ukázka nemusí být dlouhá, ale musí být jasno, oč se jedná. Uveďte, proč je to třeba vypravování atd.

Čtvrtek 23. 4.

Cv. 1 na str. 113 v učebnici, doplňte čárky, písemně nezdůvodňujte, napište do školního sešitu.

Sloveso kupovat napište ve všech osobách podmiňovacího způsobu přítomného i minulého, v rozkazovacím způsobu., též přechodník přítomný – pošlete ke kontrole.

Zopakujte si slovesné třídy a vzory – podle školního sešitu.

Pátek 24. 4.

Zkontrolujte si výsledky testu č. 26 a informujte mě o vaší úspěšnosti a obtížnosti cvičení.

Vypracujte test č. 27

Soubory ke stažení:

Čj9.tř.test 27

Test 26 -výsledky

Někteří mi ještě nedodali úkoly z minulého týdne, neprodleně to napravte.

Všechna požadovaná cvičení vypracujte nejpozději do konce týdne.

verastepankova@zszdikov.cz

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 915

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 140

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 418

Posledních 30 minut 0

Dnes 5

Včera 99