5. třída – Čj – úkoly od 27.4.

Vyzkoušíme online vyučování? Bude to veselé, potřebujeme odhalit technické problémy. Na webových stránkách školy bude adresa pro stažení aplikace a návod.

Navrhuji odpolední hodiny, na začátku bude asi nutná asistence rodičů u počítače nebo mobilu. Co třeba středa 29. 4. v 17 hodin?

Server v aplikaci má název „páťák“, pozvánka je:

https://discord.gg/tkQzx2c

Kapitola VII Slovesa

 

Část 2. Časování sloves, B) Tvary rozkazovacího způsobu – učebnice str. 92 (opět zkontrolujte, pravděpodobně se neshodují str.).

 

Pondělí

Na str. 92 je modrá tabulka, kde je vysvětleno, jak se tvoří tvary rozkazovacího způsobu. Uvědom si, že tyto tvary používáme ve větách rozkazovacích. Je to:

  • rozkaz: Řekněte mu to.
  • zákaz: Neříkej mu to.
  • prosba: Pospěšte si.

Do sešitu Čj-š napiš cv. 2., je to opakování – například Buď brzy doma! - slyším hlásku (ť), ale píši jiné písmeno (ď), protože si řeknu Bude.

 

Úterý

Na str. 92 je v tabulce informace o tom, že tvary rozkazovacího způsobu nevyjadřují čas. Čas tedy neurčujeme.

Pracovní sešit 2. pol. Str. 30 B) ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB(někdo str. 29) cv. 1 a), b), cv. 2, 3

 

Středa

Část 2. Časování sloves, B) Tvary podmiňovacího způsobu – učebnice str. 93 (opět zkontrolujte, pravděpodobně se neshodují str.).

Tato část je nová informace. Pozorně si přečti tabulku. Důležité je pochopit, že tyto tvary vyjadřují děj, který by se mohl uskutečnit (za určitých podmínek – proto podmiňovací způsob). Přečti si přehled tvarů. Vzpomeň si na učivo vyjmenovaná slova – psaní –y ve tvarech bych, bys, by, bychom, byste, by – jsou to tvary od slovesa být.

V nespisovné češtině se projevuje rozdíl, nelze použít tyto tvary (my bysme šli, my by jsme šli, ty bysi šel, ty by jsi šel)! Je na to zaměřeno cv. 2.

Pracovní sešit pro 2. pol. str. 31 C) PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB, cv. 1, 2.

 

Čtvrtek

  1. 3 – Zadání v učebnici: Podtržené věty řekněte ve všech osobách obou čísel způsobu podmiňovacího. Zadání měním: řekni si to u první věty a zapiš tyto možnosti do sešitu.

Pracovní sešit pro 2. pol. str. 31, cv. 3.

 

Pátek

Zelený PS Opakujeme ČJ Najdi si kapitolu Slovesa a vyber si sám/sama 3 cvičení.

www.gramar.in5. ročník, Najdi slovesa, Tajenka.

Čítanka str. 140 – 141. Literární výchova – Jaroslav Hašek

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10087924982-znate-je-dobre/206562230460006-jaroslav-hasek/

Odpověď na otázku na str. 140 a na str. 141 cv. 1 napiš do sešitu čtenářský deník (datum, str.).