7. třída – Dě – úkoly od 27.4.

Úkoly v týdnu od 27. 4. 2020:

pondělí 27. 4.:

Nové učivo : Poslední Přemyslovci = zápis do sešitu

Události v českých zemích probíhají ve vzájemné souvislosti s děním v ostatních zemích Evropy.

Jakmile v českých zemích mohl po otci nastoupit na trůn nejstarší syn, ustaly boje o moc a země se rozvíjela. K bohatstv í království přispěla těžba stříbra okolí Jihlavy a v Kutné Hoře.

Schopní čeští panovníci: Přemysl Otakar I., jeho syn Václav i. a Václavův syn Přemysl Otakar II..

Posledně jmenovaný rozšířil český stát o Chebsko, Rakousy, Štýrsko a další území až k Jaderskému moři.

Patřil k nejmocnějším vládcům Evropy a říká se mu král železný a zlatý. Ucházel se též o korunu krále Svaté říše římské, ale protože se němečtí kurfiřti obávali, že by vládl pevně, nebyl zvolen. Tato záležitost nakonec vedla k válce. 26. 8. 1278 v bitvě na Moravském poli (dnešní Rakousko) český král padl a jeho vojsko bylo poraženo.

Jeho synovi bylo teprve sedm let. Vládl tedy jeho strýc Ota Braniborský, který české země drancoval , malého Václava dokonce věznil a jinak s ním špatně zacházel. Následkem toho měl budoucí král zdravotní potíže. Přesto se stal moudrým a schopným králem. Vládl od r. 1283, nechal razit nové mince – české groše (od r. 1300). Založil též Zbraslavský klášter. Měl i další plány, ale následkem prožitých útrap v dětství r. 1305 zemřel ve věku pouhých třiceti čtyř let.

Jeho synovi – Václav III. - bylo pouhých šestnáct let, přesto se ujal vlády. Byl však 4. srpna 1306 v Olomouci zavražděn . Panovnický rod Přemyslovců tak vymřel po meči.

Nikdy se nezjistilo, kdo dal mladého krále zabít.

Další úkol pro všechny:

Příloha D7.tř. Ref. - zpracujete referát, máte na to týden do 4. května.

Nadpis: Jak vypadala města v 18. století

(zaměřeno na vodu , hluk ve městech a další zajímavosti)

Příloha je z knihy: Stanislava Jarolímková, Co možná nevíte o životě našich předků (str. 59 – 62)

Referát zpracujte do sešitu, bude tam uveden zdroj.

Pošlete ke kontrole na verastepankova@zszdikov.cz – povinnost se týká všech žáků.

 

První mořeplavci 15. století:

Bartolomeo Dias

Vasco de Gama – doplul do Indie

Ital Kryštof kolumbus – přistál na Bahamských ostrovech, myslel, že je v Indii

Amerigo Vespucci – dospěl k názoru, že jde o nový kontinent ( Amerika tak po něm získala jméno)

Fernaa de Magalhäese – obepul celou Zemi, dokázal, že je kulatá.

Důsledky nových plaveb:

  1. nové plodiny -brambory, kukuřice , rajčata, tabák..
  2. nové zdroje surovin – zlata, stříbra..
  3. bohatnoucí evropské země
  4. zničení vyspělých kultur v Americe – Aztékové, Inkové – jsou vražděni a umírají na evrop. Nemoci
  5. dovoz černých otroků z Afriky do |Ameriky (jako pracovní síla).

Odpovězte písemně na otázky :(:Můžete využít učebnici).

1. Co je navigace?

  1. Co je plantáž a proč o ní teď mluvíme?
  2. Proč byli do Ameriky přiváženi černí otroci, proč nebylo využíváno původní obyvatelstvo?
  3. Proč mluvíme o kulatosti Země v souvislosti s objevnými plavbami?

Pátek 24. 4.:

Vypracujte referát o původním obyvatelstvu Ameriky (jak žili, na jaké byli úrovni, jaké byly jejich další osudy...).

Odpovědi na otázky a referát mi pošlete na verastepankova@zszdikov.cz

nejpozději do 27. 4.

Příloha:

D_7.tř._ref