5. třída – Ma – úkoly

Soubor ke stažení:

5_Ma_opakování

Učivo, úkoly:

Učebnice kapitola Desetinná čísla str. 86 - 91.

Písemně do sešitu Ma-š: str. 89 cv. 18, 19, 21, str. 91 cv. 32, 33, 36 - slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď). Opakování (numerické počty a rovnice) str. 89 cv. 20, 22, str. 91 cv. 35.

Pracovní sešit červený str. 53 dokončit celou.

Pracovní sešit Od zlomku k desetinnému číslu str. 3 - 7.

Geometrie

str. 92 cv. 1 doplň a rozhodni, pozoruj, do sešitu Geo narýsuj cv. 2, 3, 5