6. třída – Čj – úkoly

Český jazyk:

Literatura: číst si libovolnou knihu

Jules Verne – vybrat si jakékoliv jeho dílo

Čtenářské deníky mají někteří žáci bohužel ve škole – navrhuji zpracovat si zápis na papír a posléze si úkol vylepí do čtenářského deníku / úkol do konce dubna/

Sloh:

žáci mají připraven popis obrazu J. Lady, přípravy si odnesli v pondělí domů k opravě – prosím napsat na linkovaný papír velikosti A4 – jedná se o čtvrtletní písemnou práci – nezapomenout na okraje 2 cm, nadpis, osnova, vlastní práce, podpis rodiče, / úkol platí po celou dobu uzavření škol, poté odevzdají práci k ohodnocení /

Mluvnice:

Obecně opakovat pravopis – každý den si vybrat a napsat na papír jedno pravopisné cvičení – využít učebnici str. 7 – 84, jakýchkoliv webových stránek, obecně procvičovat pravopis, využít www. pravopisně.cz, ewadiktáty, učírna,…

Zájmena – dokonale se je naučit nazpaměť  !!!

Do školního sešitu si napsat:

Učebnice str. 84, cv. 13 a,b,

str. 85, 86, cv. 1a –neopisovat, vyhledat osobní zájmena a uvést je v 1. pádě, vzor mě – já

str. 89, cv.9 – neopisovat, pouze vyhledat, vzor to – ukazovací

str.90, cv.10 a - neopisovat, cv. 12, 13

 

tento úkol platí od 12. 3. – do 20. 3., další úkoly z mluvnice zašlu po 20.3.

sledujte webové stránky školy

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 2 997

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 107

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 66

Unikátní IP 665

Posledních 30 minut 3

Dnes 97

Včera 132