6. třída – Dě – úkoly od 8.6.

Dějepis 6 od 8.6.

Pondělí 8. 6. –

Téma: Císařský Řím Augustova vláda – učebnice str. 117 – 118

Odpověz na následující otázky:

  1. Vysvětli pojem principát.
  2. Jaký vztah měl Augustus k válkám, jak řešil krizi rodiny a jaký vztah měl k umění?

Piš do sešitu.

Čtvrtek 11. 6.

Téma: Augustovi nástupci a hospodářství v římské říši – učebnice str. 118 - 120

Odpověz na následující otázky:

  1. Vyjmenuj Augustovi nástupce. Který byl podle tvého názoru nejhorší?
  2. Popiš římské hospodářství v 1.st. n. l..

Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.