6. třída – Fy – úkoly od 4.5.

6.třída nová látka - úkol na středu

Fyzikální veličivy

Měření objemu

Prostuduj z učebnice látku 1.24. Jednotky objemu, měření objemu

Zapiš do sešitu tento text:

Jednotky objemu

Objem má značku V

Hlavní jednotkou objemu je m3 (metr krychlový).

Představuje objem krychle s délkou hrany 1m.

Menší jednotky objemu jsou díly hlavní jednotky.

Patří k nim: dm3, cm3, mm3

Převodní vztah mezi sousedními jenotkami je 1000.

Např. 1m3=1000dm3, 1dm3=1000cm3, 1m3=1000000cm3 atd.

Pro měření objemu kapalin případně sypkých látek používáme

duté míry:

1l (1 litr), 1ml (1 mililitr)

1l=1dm3, 1ml=1cm3

Odměrné nádoby: odměrné válce, sudy, kuchyňské odměrky, skleničky, šálky

 

Vypracuj do sešitu a pošli

výsledky prvního řádku př.3 z učebnice (12cm3= ....ml)

a výsledky prvního řádku př.4 (5ml= ....cm3)

Nebudeš něčemu rozumět? Napiš.

Návštěvnost stránek

Návštěvy stránek 3 917

Rozpětí dní 28

Průměrné denní návštěvy stránek 140

Z kterýchkoli vyhledávání (SERP) 1

Unikátní IP 419

Posledních 30 minut 2

Dnes 7

Včera 99