6. třída – Nj – úkoly

Úkoly na týden od 16. 3. :

opakovat veškerou slovní zásobu zapsanou ve slovníčku
do školního sešitu napište celé časování sloves: rufen, sagen, besuchen, kommen
Vzory jsou ve školních sešitech, ke každé slovesné osobě zapište ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie...Bez těchto zájmen je všechno špatně.
Kdo nemá v pořádku slovníček, uvede všechno na pravou míru. Každá lekce musí být očíslována.