7. třída – Nj – úkoly

Úkoly na týden od 16. 3.:

opakovat slovní zásobu posledních dvou lekcí
dát do pořádku slovníčky, dopsat chybějící slova, jednotlivé lekce označit čísly
podle zadání pracovat s textem: Schnell aufs Klavier – umět číst, rozumět mu a podle zadaných otázek německy vypravovat, neučit zpaměti!