6. třída – Vo – úkoly od 8.6.

Výchova k občanství 6 od 8.6.

 

Pátek 12. 6. -

Téma: Pozvání do společnosti - učebnice str. 131 - 137

Odpověz: 1. Jaké významy může mít slovo společnost a co slovo společnost znamená?

   Piš do sešitu.

 

Všechny úkoly jsou povinné, máte-li možnost, zašlete ke kontrole mailem na mou adresu uvedenou na webových stránkách naší školy, v případě nutnosti pište, volejte na 606 75 77 44.