7. třída – Aj – úkoly od 30.3.

Učebnice

Str. 59, cv. 6.-  srovnej Čechy a Moravu pomocí daných přídavných jmen. Nezapomeň, jak se tvoří     2. stupeň přídavných jmen. (Pro zopakování použij pracovní sešit str. 70, odrážka 5.2.) Slovní zásobu si můžeš procvičit přes Quizlet. Úkol zašli přes mail na marketamach@post.cz do 5.4.

CD-ROM-  využij CD-ROM k dalšímu procvičování. Modul 5, oddíl gramatika.

Pracovní sešit

Str. 47, cv. 5, 6 a 7. (správné odpovědi zašlu příští týden)

Další možnost procvičování

Minulý čas slovesa „to be“: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-verb-be

Úkol za plusové body

Present continuous, present simple: https://forms.gle/MAb2kor6jSo3bf3N7 (zde nutné zadat mailovou adresu)