8. třída – Che – úkoly od 8.6.

Opište si poznámky do sešitu a na konci máte malý úkol:

Látkové množství

 • Každou veličinu můžeme vyjádřit v nějakých jednotkách
 • Počet částic (atomů, molekul, iontů…) udává veličina – látkové množství
 • Značka: n
 • Jednotka: 1 mol

Molární hmotnost

 

Př. Určete molární hmotnost Fe2O3:

 • V periodické tabulce prvků si najdeme relativní atomovou hmotnost Fe a O
 • Fe=55,8 g/mol
 • O=16 g/mol
 • Protože Fe má 2 atomy, musíme vynásobit 55,8.2=111,6 g/mol
 • O jsou v této sloučenině 3 atomy, takže vynásobíme 16.3=48 g/mol
 • Čísla sečteme: 111,6+48=159,6 g/mol{\displaystyle M_{m}={\frac {m}{n}}}

Látková (molární) koncentrace

 • Je to podíl látkového množství rozpuštěné látky a objem roztoku
 • Značka: c
 • Jednotka: mol/l
 • Výpočet: c=n/V

 

Stechiometrické koeficienty

 • Vyjadřují poměry látkového množství
 • Počet molekul vyjádřený číslem před příslušným vzorcem nebo značkou
 • Např. 1N2 + 3 H2 2NH3……… 1, 3 a 2 jsou stechiometrické koeficienty

 

Úkol: zkuste vypočítat molární hmotnost vody a oxidu uhličitého (relativní atomovou hmotnost najdete buď v tabulce-kdo má, nebo na internetu)